کد خبر: ۵۴۲۱۳
تاریخ انتشار: ۲۵ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۰
تدبیرنو،تجاوز به حریم و بستر رودخانه ها به عنوان یک تخلف آشکار علاوه بر خسارت به متجاوزین، باعث بروز وقایع ناگوار برای سایر شهروندان نیز خواهد شد.
هندس نعمت اله نجاتی افزود: احداث بنا و ساختمان، تخلیه نخاله های ساختمانی و کشت و زرع از مهم ترین موارد تجاوز کننده به حریم و بستر رودخانه ها هستند و این مهم محدوده شهرها می تواند باعث بروز فجایع جبران ناپذیری شود.

وی گفت: نمونه های فراوانی از خسارات ناشی از تجاوز و تصرف حریم و بستر رودخانه ها و آبراهه ها وجود دارد که از آن جمله می توان به سیلاب سال 1395 برازجان یا سیلاب های فروردین ماه 1398 در شیراز و پلدختر اشاره کرد.

نجاتی خاطرنشان کرد: تصرفات غیرقانونی و تغییرات در ساختار بستر و حریم رودخانه، باعث کاهش ضریب آبگذری و افزایش شدت سیلاب می گردد و منجر به بروز خسارات مالی و جانی به همه ی شهروندان خواهد شد.

وی افزود: ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ روز اﻓﺰون  ﻗﯿﻤﺖ زﻣﯿﻦ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  اﻓﺮاد ﺳﻮدﺟﻮ،  ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﺮﮐﺮدن ﺑﺴﺘﺮ رودخانه و ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در ﺣﺮﯾﻢ و ﺑﺴﺘﺮ آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎ به ویژه در مناطق شهری اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿـﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.

مدیر منابع آب شهرستان دشتستان تصریح کرد: صیانت از اراضی حریم و بستر رودخانه ها و جلوگیری از دخل تصرف در این محدوده در استان بر عهده شرکت آب منطقه ای است و در مفاد قانونی متفاوتی از جمله تبصره 3 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب بر این موضوع تاکید شده است.

مهندس نعمت اله نجاتی خاطرنشان کرد: مدیریت منابع آب شهرستان دشتستان نیز در سال جاری با پایش مستمر رودخانه ها، آبراهه ها و مسیل ها، موفق به 30 مورد جلوگیری از دخل و تصرف، پر کردن و ساخت و ساز غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه های شهرستان شده است.

نجاتی اضافه کرد: در این راستا یک دستگاه لودر و 4 دستگاه کمپرسی نیز توقیف و به مراجع قضایی و انتظامی ارجاع داده شده اند.

وی بیان کرد: همچنین 12 مورد ساخت و ساز غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه ها و آبراه های شهری شناسایی و تخریب شد که منجر به آزادسازی 2هزار و 600 مترمربع از این اراضی گردید.

نام:
ایمیل:
* نظر: