کد خبر: ۳۱۶۷۶
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۲
تدبیرنو: در ادامه لیگ برتر، پارس جنوبی جم با نتیجه 2 بر یک پدیده مشهد را برد.

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/11/20/1396112017280679413282544.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/11/20/1396112017280591913282544.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/11/20/139611201728052813282544.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/11/20/1396112017280670013282544.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/11/20/1396112017280620013282544.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/11/20/1396112017280548113282544.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/11/20/1396112017280576313282544.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/11/20/1396112017280513813282544.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/11/20/1396112017280541913282544.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/11/20/1396112017280660613282544.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/11/20/1396112017280630913282544.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/11/20/1396112017280520013282544.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/11/20/1396112017280555913282544.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/11/20/1396112017280645013282544.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/11/20/1396112017280712213282544.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/11/20/1396112017280760613282544.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/11/20/1396112017280649713282544.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/11/20/1396112017280566913282544.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/11/20/139611201728065913282544.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/11/20/1396112017280693413282544.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/11/20/1396112017280637213282544.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/11/20/139611201728074413282544.jpg

نام:
ایمیل:
* نظر: